Brami U

Brami U - ליווי אישי בלימודים אקדמיים

Brami U – ליווי אישי בלימודים אקדמיים

לפני שבעה חודשים:
"אתה חייב להיפגש עם מיכל, היועצת העסקית שלנו." כך הפצירה אשתי שוב ושוב במשך חודשים ארוכים. האמת היא שהייתי כבר עם רגל אחת מחוץ לעסק. אולי אלמד משהו חדש? אולי בכלל מתאים לי הייטק? הייתי משוכנע ששום דבר טוב לא יצא מזה. מה כבר יוכלו ללמד אותי על ניהול עסק לכתיבה אקדמית שאיני יודע מ-6 השנים האחרונות? ובכל זאת התקשרתי למיכל.

היום:
"אתה חייב להיפגש עם מיכל, היועצת העסקית שלי." כך הפצרתי בחבר טוב שפתח סדנא להכנת מצילות תופים. האמת היא שגם הוא כבר השלים עם גורל העסק שלו. אך הפעם אני ידעתי לספר לו בעצמי למה הוא חייב את מיכל:
1. תוך שבעה חודשים שילשתי את ההכנסה החודשית שלי
2. השתחררתי מתודעת ההישרדות והחלפתי אותה ביצירתיות ובחזון
3. אני קם כל בוקר עם חיוך ובודק ביומן מתי הפגישה הבאה עם מיכל, כדי שאוכל לשמר את החיוך הזה לאורך השבוע

מיכל מבינה עסקים, אבל יותר מכל היא מבינה אנשים והיא רואה לתוך נפשם.

עוזי זאביק ברמי

Brami U – ליווי אישי בלימודים אקדמיים

דילוג לתוכן